اتحادیه اروپا برای برخی از محصولات نفت روسیه معافیت‌هایی در نظر گرفت

اتحادیه اروپا برای برخی از محصولات نفت روسیه معافیت‌هایی در نظر گرفت

اتحادیه اروپا برای برخی از محصولات نفت روسیه معافیت‌هایی در نظر گرفت

به گزارش گروه بین‌الملل همایش آموزش فناوری نانو، اتحادیه اروپا برخی از محصولات نفت روسیه را از ممنوعیت‌های اعمال‌شده علیه واردات نفت این کشور معاف کرده است. در دستورالعملی که روی وب‌سایت کمیسیون اروپا قرار گرفته تصرح شده چنانچه یک محصول نفت روسیه در یک کشور ثالث با محصولی از کشوری دیگر مخلوط شود دیگر نفت از محصول روسیه قلمداد نخواهد شد و سقف قیمتی مشمول آن نخواهد شد.  راشاتودی نوشته این معافیت به کشورهای اتحادیه اروپا اجازه خواهد داد محصولات نفت روسیه از جمله گازوئیل را از کشورهای ثالث خریداری کنند زیرا مسکو هر گونه فروش ذیل طرح سقف قیمتی را ممنوع کرده است.  در حال تکمیل…