اجمالی/وزیر کشور: برقی شدن ۵۰ هزار دستگاه تاکسی در کشور

وزیر کشور از برقی کردن ۵۰ هزار دستگاه تاکسی در کشور در مرحله نخست خبر داد.

اجمالی/وزیر کشور: برقی شدن ۵۰ هزار دستگاه تاکسی در کشور

به گزارش همایش آموزش فناوری نانو از سمنان، وزیر کشور از برقی کردن ۵۰ هزار دستگاه تاکسی در کشور در مرحله نخست خبر داد.