افراد پیشران حوزه اقتصادی در روستاها شناسایی می شوند

بخشدار مرکزی گنبدکاووس گفت: در راستای طرح توسعه و پیشرفت و آبادانی روستاها، افراد پیشران حوزه اقتصادی در روستاها شناسایی شده و بر روی انها سرمایه گذاری می شود.

افراد پیشران حوزه اقتصادی در روستاها شناسایی می شوند

به گزارش همایش آموزش فناوری نانو از گنبدکاووس  مرتضی احمدی عصر امروز در جلسه توسعه و پیشرفت ۱۵ روستای شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: در راستای اجرای طرح توسعه پیشرفت و آبادانی  ۱۱۰ روستای استان گلستان، تعداد هفت روستا در مرحله نخست در این طرح قرار گرفت و با رایزنی های انجام شده این تعداد به ۹ روستا افزایش یافت. وی تصریح کرد: در این روستاها هسته اولیه توسعه و پیشرفت شکل گرفته و مزیت هر روستا در حال بررسی و فعال شدن بوده که تاکنون در سه روستا فعالیت و مزیت اقتصادی ان شناسایی و آغاز شده است. بخشدار مرکزی گنبدکاووس خاطرنشان کرد: برای موفقیت و توسعه واقعی روستاها، میبایست افراد پیشران در حوزه اقتصادی در روستاها شناسایی و بر روی انها سرمایه گذاری شود که در هفت روستای بخش مرکزی این کار انجام شده است. وی ادامه داد: مهمترین درخواست این افراد برای توسعه فعالیت ها، دریافت تسهیلات بانکی بوده اما باید مرجع و دستگاهی برای معرفی این افراد مشخص شود. ۱۵ روستای گنبدکاووس در طرح توسعه و پیشرفت  قرار دارد معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان گنبدکاووس گفت: در مرحله نخست ۱۱ روستا در طرح توسعه و پیشرفت قرار گرفت که با رایزنی های انجام شده چهار روستای دیگر به این طرح افزوده شده که دو روستا در بخش داشلی برون و دو روستا در بخش مرکزی است. حمید گوگلانی اظهار کرد: در این طرح مزیت اای هر روستا در حوزه اقتصادی شناسایی شده تا هرخانه روستایی به یک کارگاه تولیدی تبدیل شود. وی تصریح کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردمان روستا اجرا می شود تا روستائیان بخاطر مشکلات اقتصادی به حاشیه شهرها و به شهدهای مختلف مهاجرت نکنند. انتهای پیام/۸۳۰۲۱