افزایش ظرفیت تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب خیابان شیخ بهایی

عملیات اصلاح هندسی رفیوژ میانی خیابان شیخ بهایی حدفاصل ضلع جنوبی خیابان پیروزان تا ابتدای خیابان زکی زاده با متراژ بالغ بر ۲۲۰ متر طول در منطقه ۳ انجام شد.

افزایش ظرفیت تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب خیابان شیخ بهایی

به گزارش گروه شهری همایش آموزش فناوری نانو، محمد جواد حاجی حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۳ اظهار کرد: در راستای تکمیل پروژه اصلاح هندسی میدان پیروزان و روانسازی تردد در محورهای خیابان شیخ بهایی و سئول، نسبت به تعریض مسیر شمال به جنوب خیابان شیخ بهایی حد فاصل میدان پیروزان تا ۱۲ متری اول اقدام شد.  حاجی حسینی ابراز داشت: اجرای این پروژه به افزایش ظرفیت تردد خودرو در خیابان شیخ بهایی و تخلیه بار ترافیکی محدوده ورودی بزرگراه نیایش و خیابان سئول کمک می‌کند. معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۳ بیان کرد: در طرح مذکور با حذف یک لاین توقف مزاحم حاشیه ای که منتج به ایجاد شرایط ترافیکی و بصری مناسب تر برای شهروندان خیابان شیخ بهایی شده است اقدام شد. پایان پیام/