افزایش 4 برابری سفر گردشگران ترکمن به آذربایجان

تعداد گردشگارن ترکمن که در ماه‌های ژانویه – می امسال از آذربایجان دیدن کردند نسبت به سال گذشته میلادی حدود 4 برابر بیشتر بوده است.

افزایش 4 برابری سفر گردشگران ترکمن به آذربایجان

به گزارش خبرنگار همایش آموزش فناوری نانو در دوشنبه، تعداد گردشگارن ترکمن که در ماه‌های ژانویه – می امسال از آذربایجان دیدن کردن نسبت به سال گذشته میلادی حدود 4 برابر بیشتر بوده است. کمیته دولتی آمار آذربایجان با اعلام این مطلب گفت: طی این دوره شهروندان 176 کشور مختلف جهان از این کشور دیدن کردند و رشد جهانگردان به 50 درصد افزایش یافته است. تعداد بیشترین گردشگرانی که طی این دوره از آذربایجان دیدن کردند از روسیه (32.4 درصد)، ترکیه (20 درصد) و ایران (8.1 درصد) بوده‌اند، سهم ترکمنستان تقریبا 1.3 درصد برآورد شده است. با این حال، ترکمنستان پس از چین بیشترین گردشگر را داشته است که به آذربایجان نسبت به سال گذشته سفر کرده‌اند. پایان پیام/.