ببینید | زاکانی: دخترانِ ما مسئله نیستند بلکه امید ما هستند

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: باید یک فضای درست برای کنش‌گری زنان و دختران ایجاد شود. بخش عمده‌ای از مسائل کشور را دختران می‌توانند حل کنند.

ببینید | زاکانی: دخترانِ ما مسئله نیستند بلکه امید ما هستند