ببینید | لحظه برخورد وحشتناک الاغ‌ها به کوهنوردان در مسیر درکه

ویدیویی از برخورد الاغ با کوهنوردان در مسیر درکه را ببینید./ایسنا

ببینید | لحظه برخورد وحشتناک الاغ‌ها به کوهنوردان در مسیر درکه