برق بیش از 25 هزار مشترک کردستانی رایگان شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت: قبض برق تعداد ۲۵ هزار و ۵۰٨ مشترک کردستانی به جهت رعایت الگوی مصرف، بستانکار یا رایگان شدە و تعداد ۶۰ هزار و ۷۴۰ مشترک نیز مشمول تخفیف شدند.

برق بیش از 25 هزار مشترک کردستانی رایگان شد

هیوا لهونیان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار کرد: تمامی مشترکین خانگی اعم از مشترکان داخل الگوی مصرف و حتی مشترکان پرمصرف می‌توانند با انجام روش‌های صرفه‌جویی، پاداش ریالی دریافت کنند. وی افزود: رقم پاداش مشترکان کم مصرف بە صورت پلکانی تا ۲۰ برابر تعرفە خرید برق یعنی ۲۰۰۰ تومان برای صرفەجویی بە ازای هر کیلووات ساعت، محاسبە و در صورتحساب‌های برق مصرفی اعمال خواهد شد. به گفته لهونیان، رقم پاداش در نظر گرفته شده، بسته به میزان کاهش مصرف برق هر کدام از مشترکین متفاوت است، لذا مشترکان خانگی که مصرف برق خود را بە زیر الگوی مصرف (۳۰۰کیلووات ساعت در هر ماە) کاهش دهند، مشمول بالاترین نرخ پاداش خواهند شد، اما هرچە میزان صرفەجویی کمتر باشد، رقم پاداش نیز کمتر خواهد بود. وی تصریح کرد: چنانچە مشترکی بتواند به میزان ۱۰۰ کیلووات ساعت کاهش مصرف برق داشته باشد ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان پاداش کم مصرفی در یک دورە، دریافت خواهد کرد کە در این صورت نه تنها قبوض برق دورە مصرفی رایگان خواهد شد بلکە در صورتحساب برق مصرفی صادرە، بستانکار نیز می‌شود. لهونیان خاطرنشان کرد: از ۱۵ خرداد تا ۱۵ تیرماه سال جاری، قبض برق تعداد ۲۵ هزار و ۵۰٨ مشترک کردستانی به جهت رعایت الگوی مصرف، بستانکار یا رایگان شدە و تعداد ۶۰ هزار و ۷۴۰ مشترک نیز، مشمول تخفیف شدند. وی یادآوری کرد: از طرفی دیگر، آن دستە از مشترکین خانگی که مصرف برق آن‌ها بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف (بالاتر از ۷۵۰ کیلووات ساعت در ماە) باشد، مشمول افزایش نرخ بیش از ۹۰ درصد خواهند شد؛ لذا توصیه می‌شود این مشترکین برنامه‌های توصیه شده را اجرا نموده تا مشمول افزایش نرخ نشوند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: باتوجە بە اینکە ساعت اوج مصرف برق از ساعت ۱۱ تا ساعت ۱۷ است، مشترکین خانگی می‌توانند با رعایت الگوی مصرف برق در این ساعت‌ها علاوە بر مدیریت هزینەهای ناشی از برق مصرفی، پاداش دورە همکاری را دریافت نمایند. وی گفت: مشترکان خانگی برای کاهش مصرف برق می‌بایست از بەکارگیری لوازم پرمصرف برقی همچون لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی و … در ساعات اوج مصرف برق خودداری و استفاده از این وسایل را به ساعت‌های انتهایی شب (۱۱ شب بە بعد) یا اوایل صبح موکول و به این ترتیب هزینه‌های خود را کاهش دهند. لهونیان اظهار داشت: استفادە از نور طبیعی در طول روز به جای نور مصنوعی، خاموش کردن لامپ‌های اضافی، استفاده از دور کُند کولرهای آبی در طول روز و تنظیم دمای کولرهای گازی بر روی دمای آسایش (بین ۲۴ تا ۲۵ درجە) از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف برق و دریافت پاداش ریالی است. انتهای پیام/2330/74