برگزاری مجامع مطالبه‌گری در شهرهای جنوب فارس

مجامع مطالبه‌گری شهرهای فیروزآباد، فراشبند، خنج، اوز، گراش، مهر و جویم برگزار شد. کشتکار دبیر مطالبه‌گران استان فارس موضوعات فرهنگی، معضلات اجتماعی، بهداشت و درمان، استقلال ادارات، ساماندهی راه‌های ارتباطی روستایی و ترانزیتی، تولید و اشتغال‌آفرینی، ارتباط نزدیک مردم با مسئولین استانی و… را از بیشترین دغدغه‌های مطالبه‌گران این شهرها دانست.

برگزاری مجامع مطالبه‌گری در شهرهای جنوب فارس