تأثیر حجاب بر سلامت جنسی

در کشور ما نیز چون ارضای نیاز جنسی صرفاً در چارچوب ازدواج رسمی مشروعیت و مقبولیت دارد، قاعدتاً سلامت جنسی را باید از جمله آثار متوقع و نتایج معمول یک پیوند زناشویی مطلوب برشمرد.

تأثیر حجاب بر سلامت جنسی

گروه زنان و جوانان همایش آموزش فناوری نانو؛ فریبا پروینیان: اسلام شناس بزرگ شهید مطهری می‌گوید: «عجبا! به بهانه اینکه حجاب،  نیمی از افراد اجتماع را فلج کرده است،  با بی‌حجابی و بی بندوباری،  نیروی تمام افراد زن و مرد را فلج کرده اند». استاد مطهری همچنین عقیده دارد: «در مورد غریزه جنسی و برخی غرایز دیگر،  برداشتن قیود،  عشق به مفهوم واقعی را می‌میراند،  ولی طبیعت را هرزه و بی بندوبار می‌کند.  در این مورد هرچه عرضه بیشتر گردد،  هوس و میل به تنوع افزایش می‌یابد».  قاعده‌مندی و سامان‌دهی رسمی به فرآیند ارضای نیاز جنسی در چارچوب نهاد خانواده و در قالب ازدواج قانونی و کانالیزه کردن تخیلات، تمایلات، جهت‌گیری‌ها، ترجیحات، تجربه‌ها و رفتارهای جنسی در مجرای قلمرو خصوصی و اختصاصی زندگی مشترک، شرط لازم و پایه برای تحقق این مهم است. در کشور ما نیز چون ارضای نیاز جنسی صرفاً در چارچوب ازدواج رسمی مشروعیت و مقبولیت دارد، قاعدتاً سلامت جنسی را باید از جمله آثار متوقع و نتایج معمول یک پیوند زناشویی مطلوب برشمرد. سلامت جنسی موقعیتی است که در آن، زوجین از یک رابطه سالم، ایمن و به‌هنجار جنسی بهره‌مند می‌شوند و به دلیل هماهنگی مطلوب میان وضعیت‌های مختلف فردی (جسمی، روحی و رفتاری) با مرجحّات و انتظارات فرهنگی و اجتماعی،‌ خرسندی و رضایت‌مندی زوجین و در نتیجه، تحکیم زندگی زناشویی و خانواده را موجب خواهد شد. «زهرا شهربرمن» زن تازه مسلمان در این باره می گوید: زن در جوامع غربی مجبور است در رقابت دایمی با زنان دیگر باشد تا در جلب توجه همسرش، از دیگران کم نداشته باشد. همیشه با این وحشت زندگی می کند که مبادا زن دیگری همسرش را برباید. فرهنگ برهنگی غرب سبب شده است که از هر دو خانواده، در یکی از آن ها روابط نامشروع وجود داشته باشد. اگر خوب دقیق شویم درمی یابیم که ضربه‌ نهایی این وضعیت اسفبار متوجه زن می‌شود و این چیزی است که در آن جا تساوی حقوق زن و مرد نام گرفته است. در حال حاضر خشونت و تعدی علیه زنان و کودکان هر ساله به طور وحشتناکی افزایش می‌یابد. سالانه هزاران زن مورد آزار جنسی قرار می‌‌گیرند و یا در محل کار خود مورد اذیت و آزار واقع می‌شوند و گاهی نیز مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرند. بنابراین حجاب در اسلام از این منشأ می‌گیرد که محل انواع لذت بردن‏های زن و مرد از یکدیگر، تنها باید محیط خانواده باشد و اجتماع منحصرا باید محل کار و فعالیت گردد. اسلام در مورد فلسفه حجاب، آرامش روانی، استحکام پیوند خانوادگی، استواری اجتماع و ارزش و احترام زن را در نظر گرفته و تأکید کرده است که زن هراندازه متین‏تر و عفیف‏تر باشد و خود را در معرض نمایش برای مرد نگذارد، بر احترامش افزوده می‏شود. خانم «فاطمه (الکه) اشمیت» زن تازه مسلمان آلمانی درباره ی حجاب می‌گوید: در این میان از طریق یک خبرنامه از موضع‌گیری‌های یک عالم مسلمان نسبت به انتقادی که از حجاب شده بود باخبر شدم و فهمیدم که چرا زن مسلمان، زیبایی های خود را در حجاب می‌پوشاند. این که فقط همسر و خانواده‌ی زن مجاز به دیدن زیبایی های او هستند، برایم بسیار جالب بود. به خوبی می توانستم درک کنم که این مسأله نه تنها ارزش زن را پایین نمی‌آورد، بلکه ارج و قرب و مقام او را بالاتر می‌برد. زن در حجاب همانند گوهری است که هر کسی، اجازه‌ی دیدن او را ندارد. پی بردن به این واقعیت که من در طول این سال ها بر خلاف آن زندگی کرده بودم و ارزان در معرض تماشای همه کس بوده‌ام، بسیار دردناک بود. این که در همه‌ی این مدت، چیزی جر وسیله‌ای برای شهوت‌رانی و چشم چرانی مردها نبودم، مرا بسیار زجر می‌داد. با همین نگاه مختصر، شخصیت زن مسلمان را چنان بالا دیدم که دست یافتن به این مقام را جزو رؤیاهای خود می‌پنداشتم. اگر اسلام درست فهمیده شود، زن می تواند در سایه‌ی آن به تناسب استعدادهایش، خود را شکوفا کند، بی آن که در این راه مجبور به انکار طبیعت خویش باشد. پایان پیام/