تولید ۳ هزار تن گوشت قرمز در استان قزوین

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید سه هزار و ۱۴ تن گوشت قرمز در واحدهای دامپروری صنعتی و روستایی این استان طی تیر ماه سال جاری خبر داد.

تولید ۳ هزار تن گوشت قرمز در استان قزوین

به گزارش همایش آموزش فناوری نانو از قزوین، محمد میربابایی از تولید سه هزار و ۱۴ تن گوشت قرمز در واحدهای دامپروری صنعتی و روستایی استان قزوین طی تیر ماه سال جاری خبر داد. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز برآورد می شود با توجه به وجود واحدهای صنعتی دامداری فعال، تولید استان به ۱۲ هزار و ۶۱۸ تن رسیده است. مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: این میزان گوشت از ۴ میلیون و ۲۰۰هزار واحد دامی تولید شده است. این مسوول اضافه کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حدود ۳۳ هزار و ۱۵۰ تن گوشت قرمز در این واحدها تولید شود. وی بیان کرد: ۱۷ هزار و ۸۹۷ بهره بردار در زمینه تولید گوشت در استان به فعالیت می پردازند. میربابایی گفت: در صورت دسترس بودن نهاده های کافی و رفع کمبود نقدینگی انتظار می رود تا پایان سال جاری به اهداف کمی و کیفی در تولید گوشت قرمز در استان دست یابیم. پایان پیام/