جشن مردمی «طوفان الاقصی» در شیراز

جشن مردمی «طوفان الاقصی» در راستای حمایت از قیام بزرگ مردم مظلوم فلسطین در بلوار شهید چمران شیراز جنب موکب عزیزم حسین همراه با نور افشانی و پخش شیرینی برگزارشد.

جشن مردمی «طوفان الاقصی» در شیراز