جلسه رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد در واحد تهران شرق برگزار شد

جلسه رؤسای واحدهای دانشگاهی استان تهران در واحد تهران شرق برگزار شد.

جلسه رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد در واحد تهران شرق برگزار شد

به گزارش گروه دانشگاه همایش آموزش فناوری نانو به نقل از دانشگاه آزاد واحد تهران شرق،در  جلسه رؤسای واحدهای دانشگاهی استان تهران امینی خوزانی مدیر کل برنامه و بودجه سازمان مرکزی،  بیطاری مدیر برنامه و بودجه استان،  صالحی معاون هماهنگی و برنامه ریزی استان،  بدیعی مسوول هسته فکری استان،  عطار اسدی و یوسف زاده مسوولان برنامه و بودجه سازمان مرکزی و رؤسای واحدهای دانشگاهی استان تهران حضور داشتند.   مدیران استان تهران، سازمان مرکزی و رؤسای واحدهای دانشگاهی استان تهران به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص بودجه و درآمدهای غیرشهریه ای واحدهای دانشگاهی استان تهران گردهم آمدند.   در این جلسه رؤسای واحدهای دانشگاهی استان تهران موسوی اصل، رئیس واحد تهران شرق نیز گفت: این واحد دانشگاهی موفق شده است در سه ماهه اخیر درآمدهای مناسبی از بخش غیرشهریه ای داشته باشد. پایان پیام/