حکم مهم رهبر انقلاب برای محمد مخبر بعد از شهادت رئیسی

رهبر انقلاب، در پیامی به محمد مخبر حکم جدید دادند.

حکم مهم رهبر انقلاب برای محمد مخبر بعد از شهادت رئیسی

به گزارش همایش آموزش فناوری نانو، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان و هیات همراه وی پیامی صادر کردند که در بخشی از این پیام فرمودند:

جناب آقای مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه‌ی مجریه قرار میگیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقنّنه و قضائیه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

قابل ذکر است که در اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.