دفترچه آزمون جدید استخدامی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد

دفترچه آزمون جدید استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین منتشر شد.

دفترچه آزمون جدید استخدامی وزارت آموزش و پرورش منتشر شد

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش همایش آموزش فناوری نانو، وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس معیارهای صلاحیت و شایستگی‌های مرتبط با احراز شغل مربی آمور آموزش معلولین جهت استخدام شغل مربی امور آموزش معلولین دعوت به عمل می‌آورد. بر این اساس دفترچه آزمون جدید استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی مربی امور آموزش معلولین منتشر شد. ثبت‌نام این آزمون از امروز آغاز شد و تا پایان روز 31 شهریورماه 1401 ادامه خواهد داشت. پایان پیام/