زیبایی‌های سرمایه‌داری در متروی نیویورک+فیلم

متروی نیویورک که مهم‌ترین شهر آمریکاست، به عنوان یکی از کثیف‌ترین متروهای دنیا شناخته شده است.

زیبایی‌های سرمایه‌داری در متروی نیویورک+فیلم

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها – متروی نیویورک که مهم‌ترین شهر آمریکاست، به عنوان یکی از کثیف‌ترین متروهای دنیا شناخته شده است.