فیلم| ماجرای مسمومیت دانش آموزان چیست؟

طی روزهای اخیر اخباری در خصوص مسمومیت تعدادی از دانش آموزان در بعضی از شهرهای کشور منتشر شده است، اینکه ماجرای این مسمومیت‌ها چیست و چه فرضیه‌هایی تا به حال در مورد این موضوع مطرح شده را بررسی کردیم.

فیلم| ماجرای مسمومیت دانش آموزان چیست؟