ماجرای تخریب کلوت های گردنه عشاق چه بود؟ +فیلم

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری در مورد تخریب کلوت های گردنه گردشگران در بندرمقام از جمع آوری مستندات و پیگیری قضایی تخریب کنندگان خبر داد.

ماجرای تخریب کلوت های گردنه عشاق چه بود؟ +فیلم

به گزارش همایش آموزش فناوری نانو از بندرعباس، به دنبال انتشار تصاویری از چند مرد در منطقه غربی هرمزگان (بندر مقام) که مشغول تخریب کلوت های گردنه عشاق از زیبایی های طبیعی این منطقه بودند، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان از پیگیری قضایی عوامل این اقدام خبر داد.