ماجرای مبهم حذف طرح زوج و فرد در تهران چیست؟

صبح امروز یک خبر تحت عنوان «حذف طرح ترافیک زوج و فرد» در شهر تهران، در فضای مجازی، دست به دست شد، آن هم با «کلی ابهام و نقص محتوا» نسبت به آنچه مدیران ترافیکی شهرداری تهران در سر دارند.

ماجرای مبهم حذف طرح زوج و فرد در تهران چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، آنچه در این خبر آمده است، «ایده‌ای در شهرداری تهران است که براساس آن، از سوی یک مقام شهرداری گفته شده، بزودی طرح زوج و فرد از طرح ترافیک تهران حذف می‌شود».

اما ماجرای این خبر و ایده طراحان نسخه جدید چیست؟

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های نشان می‌دهد، از آنجا که مقام مسول حوزه ترافیک در شهرداری، در مصاحبه‌ای که انجام داده،‌ «نحوه حذف طرح زوج و فرد» را به شکل شفاف توضیح نداده است، دو سناریو درباره چگونگی این حذف وجود دارد.

در سناریوی اول، ممکن است شهرداری تهران به دنبال این باشد که «مقررات محدودکننده تردد خودروها در رینگ اصلی طرح ترافیک تهران» را عیناً به رینگ بیرونی یعنی «بزرگراه‌هایی که الان مشمول طرح زوج و فرد هستند»، گسترش دهد.

به بیان ساده، ممکن است فکری که مدیران شهرداری در سر دارند این باشد که «معافیت‌های رفت و آمد خودرو در محدوده زوج و فرد از بین برود و در این محدوده، عیناً مقررات طرح ترافیک اجرا شود».

اما در سناریوی دوم، ممکن است شهرداری تهران قصد دارد،‌ «رفت و آمد خودرو در محدوده زوج و فرد را کاملاً آزاد و شبیه سایر خیابان‌های تهران کند».

یک عبارتی مدتی است مدیران شهر بکار می‌برند مبنی بر «تاثیر طرح ترافیک روی شب‌مردگی مناطق مرکزی تهران». از روی این عبارت شاید بتوان، سناریوی دوم را محتمل دانست.

با این حال، عبارت متضاد دیگری توسط مدیران جدید شهر مطرح شده مبنی بر اینکه، «تردد خودروهای بنزینی در مرکز تهران محدود می‌شود». این هم، سناریوی اول را محتمل می‌کند.

طرح ترافیک اصلی، در حال حاضر مناطق ۶ و ۷ و ۱۲ و بخش‌هایی از مناطق ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ را شامل می‌شود. زوج و فرد اما بخش‌هایی از مناطق ۲ تا ۴ و بخش‌های گسترده‌ای از ۱۰ تا ۱۹ را دربر گرفته است.

هر چند، عوارض دریافتی در این طرح،‌ به گونه‌ای است که «خودروها براحتی وارد هر دو محدوده می‌شوند».