مسابقات اتومبیلرانی دِرَگ ۴۰۰ متر جام ارس

سومین دوره مسابقات اتومبیلرانی درگ ۴۰۰ متر شمالغرب کشور«جام ارس»، امروز جمعه (۱۲ اسفند ۱۴۰۱) در شهر جلفا( منطقه آزاد ارس) استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

مسابقات اتومبیلرانی دِرَگ ۴۰۰ متر جام ارس