معاون شهردار: مردم تهران یک تجربه ویژه را پشت سر گذاشتند

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: مردم تهران یک تجربه ویژه را پشت سر گذاشتند و جشن غدیر به عنوان قله یکی از فعالیت‌های دینی در شهر تهران ثبت شد.

معاون شهردار:  مردم تهران یک تجربه ویژه را پشت سر گذاشتند

مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به جشن غدیر گفت: با تدبیر شهردار در شهرداری زیرساختی تحت‌عنوان ساخته مدیریت دانش ساخته شده است که در آن بنا بر این است که به مناسبتهای مختلف اتفاق‌هایی که در شهر می‌افتد، ابعاد آن مطالعه و ثبت و تحلیل شود. وی افزود: بعد از این جشن هم ما این تحلیل را خواهیم داشت. دست اندرکاران هم باید بیاییند و از تجربیات خود بگویند تا موارد مثبت و منفی برای آینده شناسایی شود. باقری ادامه داد: استراتژی هوشمندانه در شهرداری تهران برای راهبری منابع انسانی همسوسازی اهداف فردی و سازمانی است. اگر این کار صورت بگیرد بهره‌وری ما بهبود پیدا می‌کند. به همین خاطر قبل از عید غدیر مراسم جشنی برای کارمندان تحت عنوان ارتقای ۶هزار کارمند داشتیم و بعد از محرم و صفر هم این مراسم برای کارمندان قرارداری برگزار خواهد شد. وی در پایان گفت: خرسندی اصلی کارکنان شهرداری، بسته خرسندساز۲ است که در جهت تسهیل برای خانه دار شدن کارکنان شهرداری به آنان اعطا خواهد شد. پایان پیام/