نمای مناسب برای ساختمان های پایتخت چه نمایی است؟

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت:بهترین نما برای ساختمان نمایی است که کیفیت فضا و ساخت را افزایش دهد و در بحث انرژی محیط، منظر شهری و روانشناسی محیطی آیتم‌های لازم را برای ایجاد سیمای شهری جذاب و در عین حال متناسب با شرایط شهر داشته باشد.

نمای مناسب برای ساختمان های پایتخت چه نمایی است؟

به گزارش گروه شهری همایش آموزش فناوری نانو،حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به سوال عدم نظارت کافی بر روی نمای ساختمان ها در شهر تهران اظهار کرد: نظارت وظیفه شهرداری نیست، نظارت وظیفه کسی است که ناظر است. وظیفه ناظر، نظارت انطباق نقشه با اجراست و هر جا که تخلف دید، باید به شهرداری گزارش دهد. وظیفه ذاتی ناظر حقیقی و حقوقی هست که مراحل اجرا را نظارت کرده و عدم انطباق نقشه را گزارش دهد. وی عنوان کرد: بهترین نما برای ساختمان، نمایی است که کیفیت فضا و ساخت را افزایش دهد و در بحث انرژی محیط و در چشم انداز شهر و روانشناسی محیط کمک کند و بتواند یک سیمای شهری جذاب را مطابق با شرایط شهر به نمایش بگذارد. وی خاطر نشان کرد: تایید نمای ساختمان، زمان صدور پروانه را کاهش می دهد. البته در حال حاضر زمان صدور پروانه به طور متوسط حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده که مناطق جنوبی در این زمینه، توانستند نسبت به مناطق شمالی موفق تر باشند، چون  پرونده های مناطق شمالی بزرگ مقیاس تر است. پایان پیام/