« نوروزخوانی» در شهر تاریخی فرح‌آباد

در آستانه سال نو، آیین نوروز خوانی در فرح آبادِ ساری برگزار شد. نوروزخوانی از رسم های کهن و دیرینه مازندران که برای نخستین بار در شهر تاریخی فرح‌آباد ساری برگزار شده است.

« نوروزخوانی» در شهر تاریخی فرح‌آباد