ورزشکار فارسی رکورد روپایی با توپ بسکتبال را شکست

احمد برنا، ورزشکار فارسی عضو هیات ورزش‌های همگانی استان فارس رکورد روپایی با توپ بسکتبال در یک ساعت را شکست.

ورزشکار فارسی رکورد روپایی با توپ بسکتبال را شکست

به گزارش همایش آموزش فناوری نانو از شیراز، سرپرست هیات ورزش های همگانی استان فارس گفت: ۵۷ رکورد ورزشی در استان فارس رقم خورد، این در حالی است که معراج زمانیان از تهران با ثبت ۸۵۰۰ روپایی در ۶۰ دقیقه  قبلا این رکورد را به خود اختصاص داده بود.

علیرضا غلامیان افزود: احمد برنا موفق شد در مدت ۶۰ دقیقه، ۹ هزارو ۵۷۵ روپایی با توپ بسکتبال بزند و ضمن شکستن رکورد قبلی حد نصاب جدیدی را ثبت کند، احمد برنا دارای سابقه ثبت رکورد ۹۹۳۱ روپایی با توپ فوتسال در کشور را دارد.

سرپرست هیات ورزش های همگانی استان فارس افزود: اگر تا پایان سال ورزشکار دیگری این رکورد را تغییر ندهد نام آقای احمد برنا در کتاب ثبت رکوردهای ایران ثبت خواهد شد.

پایان پیام/