وقتی کمر درختان یاسوج زیر برف خم شد

پس از گذشت چندین سال مردم شهر یاسوج برف زمستانی را در شهر به چشم دیدند و علاوه بر کوه‌های اطراف دامن شهر نیز سفیدپوش شد. در این بین درختان زیادی در سطح شهر آسیب دیدند و شاخه و تنه آن‌ها شکسته شد. شاید دلیل آن عدم بارش برف در سال‌های اخیر بود و اکنون تنه‌ها و شاخه‌های ضعیف طاقت بار سنگین برف را نداشتند.

وقتی کمر درختان یاسوج زیر برف خم شد