کاخ سفید: همچنان با حمله اسرائیل به رفح مخالفیم

جان کربی: "ما نمی خواهیم شاهد یک عملیات زمینی بزرگ در رفح باشیم. قطعاً، ما نمی خواهیم شاهد عملیاتی باشیم که امنیت این ۱.۵ میلیون نفر را که به رفح پناه برده اند، نادیده بگیرد."

کاخ سفید: همچنان با حمله اسرائیل به رفح مخالفیم