کشف پیکر صدها فلسطینی در گورهای دسته‌جمعی، فرانسه را نگران کرد!

کشف پیکر صدها شهید فلسطینی از گورهای دسته جمعی در نوار غزه باعث شد فرانسه نسبت به این جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی به ابراز نگرانی بسنده کند.

کشف پیکر صدها فلسطینی در گورهای دسته‌جمعی، فرانسه را نگران کرد!