گانتس: امنیت اسرائیل مستلزم جذب سربازان بیشتر از همه اقشار جامعه است

عضو مستعفی شورای کابینه جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد امنیت این رژیم مستلزم جذب سربازان بیشتر از همه اقشار جامعه است.

گانتس: امنیت اسرائیل مستلزم جذب سربازان بیشتر از همه اقشار جامعه است