۳ میلیون یورو در اختیار نیروهای مسلح برای انسداد مرزها +جزئیات مهم

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: انسداد مرزها یک طرح جامع است که در چند لایه انجام می‌گیرد، هم به صورت فنس و هم به صورت دیوارکشی و هم سیستم‌های هوشمند کنترل مرزی. 

۳ میلیون یورو در اختیار نیروهای مسلح برای انسداد مرزها +جزئیات مهم

به گزارش همایش آموزش فناوری نانو، سید مجید میر احمدی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، درباره آخرین اقدامات درباره فنس کشی و ایجاد دیوار در مرزها گفت: یکی از اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده دولت جناب آقای رئیسی تصمیم گیری و سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزهاست.

وی در گفتگو با فارس افزود: در ابتدای کار ما یک جمع‌بندی را خدمت آقای رئیسی ارائه و شرایط و وضعیت مرزها را تبیین کردیم و خسارت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که عدم انسداد مرزها برای کشور دارد نیز برای رئیس جمهور تشریح شد.