مرکز همایش ها

فعالیت ها

بسم الله الرحمن الرحیم
شرکت دانش بنیان نانو فناور فاران در سال 1391 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود و در همان سال نهاد ترویجی نانوفناور فاران زیر نظر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو فعالیت خود را آغاز نمود. پیش آن مسئولیت نهاد ترویجی بسیج دانشجویی استان فارس بر عهده ابن گروه بود که افتخارات نهاد ترویجی بسیج دانشجویی استان فارس به شرح زیر می باشد:
1- رتبه چهارم از لحاظ تعداد ثبت نام کننده در دومین مسابقه ملی نانو
2- رتیه هفتم از لحاظ امتیاز کلی نهادهای ترویجی
3- حضور در جشنواره بین المللی نانو در تهران

افتخارات نهاد ترویجی نانو فناور فاران:
1- کسب رتبه اول از لحاظ تعداد ثبت نام کننده در سومین مسابقه ملی نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری
2- کسب رتبه اول از لحاظ امتیاز کل در میان کل شرکت های نهاد ترویجی
3- کسب رتبه هفتم از لحاظ امتیاز کل در میان کل نهادهای ترویجی
4- عضو اصلی کمیته ترویج فناوری نانو استانداری فارس

فعالیت های نهاد ترویجی نانوفناور فاران:
1- همکاری در تهیه و تولید محتوای نرم افزار میلیاردیوم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری نانو ریاست جمهوری
2- همکاری در تولید محتوای سایت آموزش نانو
3- همکاری در تهیه گزارش های کوتاه صنعتی
4- مسول برگزاری مسابقه نانو در استان فارس
5- رابط مسابقه ملی نانو در استان فارس
6- حضور در جشنواره بین المللی نانو در تهران
7- برگزاری کارگاه دورزه آموزش فناوری نانو در دانشگاه شیراز
8- برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشکده علوم دانشگاه شیراز
9- برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشکده کشا.رزی دانشگاه شیراز
10- برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
11- برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه صنعتی شیراز
12- برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در مدرسه علوم پزشکی شیراز برای دانش آموزان دختر ناحیه 2 شیراز
13- برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در مدرسه علوم پزشکی شیراز برای دانش آموزان پسر ناحیه 2 شیراز
14- برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه علمی کاربردی مخابرات شیراز