مرکز همایش ها

تاریخ های مهمآخرین مهلت ثبت نام: شنبه 15 تیرماه 1392
رديفکــــــــــــــــــارگاهتاریخ
1کارگاه آموزشی AFMصبح یک شنبه 16 تیر 1392
2کارگاه آموزشی PSAعصر یکشنبه 16 تیر 1392
3کارگاه آموزشی Sputteringصبح دوشنبه 27 تیر 1392

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09371768493 تماس حاصل فرمائید یا به آدرس زیر ایمیل بزنید:
fars.nano.ac@gmail.com