مرکز همایش ها

جدول برنامه ها

ديفکــــــــــــــــــارگاههزینه ثبت نام
1کارگاه آموزشی AFM70000 تومان
2کارگاه آموزشی PSA50000 تومان
3کارگاه آموزشی Sputtering70000 تومان
  • کارگاه ها به صورت تئوری وعملی و در آزمایشگاه های پژوهشکده نانو دانشگاه شیراز برگزار می گردد.
  • ظرفیت هر کارگاه 10 نفر بوده و اولویت با کسانی است که زود تر ثبت نام کنند.
  • مدرک کارگاه از طرف پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه شیراز داده خواهد شد