Category دفاتر منطقه ای

مقام تاجیک: وعده‌های طالبان در مورد مبارزه با مواد مخدر را باور نمی‌کنیم

رئیس آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفت: اگرچه طالبان پس از به قدرت رسیدن از کنترل و مجازات در حوزه مبارزه با مواد مخدر خبر داده اما واقعیت چیز دیگری را می‌گوید.

مقام تاجیک: وعده‌های طالبان در مورد مبارزه با مواد مخدر را باور نمی‌کنیم

Read More