Category دفاتر منطقه ای

آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته

قزاقستان میزبان اولین همایش بین پارلمانی منطقه آسیای مرکزی، افزایش حجم مبادلات تهران-آستانه و حمایت از نامزدی تاجیکستان برای عضویت غیر دائم در شورای امنیت؛ تنها بخشی از مهم‌ترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته است.

آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته

Read More

«راهبرد اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی» محور رایزنی مقامات ترکمنستان و فرانسه

در رایزنی‌های سیاسی مقامات فرانسه و ترکمنستان موضوع تعامل با اتحادیه اروپا و همچنین اجرای نکات «استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی» موردبررسی قرار گرفت.

«راهبرد اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی» محور رایزنی مقامات ترکمنستان و فرانسه

Read More