امام خمینی: شاه، بختیار و شریف‌امامی باید کشته شوند/ این‌هایی که برای اعدام هویدا هیاهو می‌کند حقوق بشر را پای‌مال می‌کنند

این‌هایی که ادعای حقوق بشر می‌کنند و برای القانیان و هویدا هیاهو می‌کنند، این‌ها هستند که حقوق بشر را پای‌مال می‌کنند… ما هر نخست‌وزیری را که در آن زمان نخست‌وزیر بوده است اگر پیدا کنیم مثل شریف‌امامی، مثل بختیار این‌ها محکوم به قتل هستند… حالا که حکمی صادر نشده است برای قتل محمدرضا لکن اگر او را پیدا کنیم چنین حکمی صادر می‌شود. او باید کشته بشود.

امام خمینی: شاه، بختیار و شریف‌امامی باید کشته شوند/ این‌هایی که برای اعدام هویدا هیاهو می‌کند حقوق بشر را پای‌مال می‌کنند

Read More

جزییات برگزاری جشنواره اقوام تشریح شد/ نمایش انسجام ملی در سینما

جزییات برگزاری اولین جشنواره فیلم اقوام ایرانی امروز سوم اردیبهشت در یک نشست خبری تشریح و بر این نکته تاکید شد که این رویداد در راستای نمایش وحدت و انسجام ملی در سینما برگزار می‌شود.

جزییات برگزاری جشنواره اقوام تشریح شد/ نمایش انسجام ملی در سینما

Read More