کسب درجه عالی انستیتو پاستور ایران در تشخیص آبله میمونی

انستیتو پاستور ایران در آزمون مهارت آزمایی سازمان بهداشت جهانی جهت تشخیص آبله میمونی درجه عالی را کسب کرد‌.

کسب درجه عالی انستیتو پاستور ایران در تشخیص آبله میمونی

به گزارش گروه سلامت همایش آموزش فناوری نانو، در برنامه مهارت آزمایی ای که با هدف بررسی و ارزیابی توانایی آزمایشگاه‌های مرجع کشورها در تشخیص و شناسایی آبله میمونی توسط آزمایشگاه مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در آلمان برگزار شد، نمونه‌های مجهول از نظر آلودگی به ویروس‌ آبله میمونی مورد بررسی قرار گرفتند.  از آنجایی که آزمایشگاه تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی انستیتو پاستور ایران مسئولیت راه اندازی و پایش 14 آزمایشگاه قطب انجام دهنده آزمایش غربالگری ویروس های خانواده اورتوپاکس را برعهده دارد، سازمان بهداشت جهانی، با ارزیابی و تایید توانایی های این آزمایشگاه در تشخیص موارد آبله میمونی، اطمینان لازم را به کشور در کیفیت عملکرد این آزمایشگاه داده است. در این راستا، آزمایشگاه تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی انستیتو پاستور ایران، به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های برتر در این حوزه، توانست در برنامه مهارت آزمایی سال 2023 با کسب درجه عالی (صحت 100 درصد) کیفیت و اعتبار خود را در سطح جهانی نشان دهد. لازم به ذکر است که تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی انستیتو پاستور ایران در سال 1385 راه‌اندازی شده است و هدف از تشکیل این تیم، ایجاد قابلیت تشخیص سریع طغیان بیماری های عفونی و نوع بیماری ناشناخته میکروبی در کمتر از 48 ساعت بوده است. این گروه در بیش از 15 سال گذشته با در شناسایی و پاسخ سریع به چندین طغیان بیماری های باکتریایی و ویروسی، از جمله پاندمی کرونا و آبله میمونی، مشارکت فعال و جدی داشته است و از ارکان مهم نظام سلامت کشور بوده است. این تیم در جهت عمل به برنامه مراقبت سندرومیک بیماری های عفونی وزارت بهداشت نیز آمادگی لازم را فراهم نموده است. در حال حاضر امکان بررسی چند عاملی بیماری های ویروسی تنفسی، گوارشی، تب و راش عفونی و برخی بیماری های دیگر در کنار آمادگی لازم برای تشخیص مولکولی بیماری های نوپدید و بازپدید از جمله ویژگی های آزمایشگاه تیم پاسخ سریع بیماری های عفونی انستیتو پاستور ایران می باشد. پایان پیام/