Archives سپتامبر 2023

«گردشگری خوراک» سرفصلی نوین در رونق اقتصاد گردشگری

معاون گردشگری استان البرز با اشاره به برگزاری اولین جشنواره خوراک، (آشپزی و قنادی) در البرز، گفت: خوراک نقش مهمی در اقتصاد گردشگری دنیا دارد و به همین خاطر سازمان جهانی گردشگری سرفصلی را برای گردشگری خوراک تعریف کرده است.

«گردشگری خوراک» سرفصلی نوین در رونق اقتصاد گردشگری

Read More