گزارش روزنامه گاردین از افزایش دزدی از مغازه‌ها در انگلیس

روزنامه انگلیسی گاردین با استناد به آمار جدید از رکوردزنی دزدی از مغازه‌ها در این کشور خبر داد و نوشت بحران هزینه‌های زندگی مردم را وادار کرده به دنبال راه‌های جایگزینی برای تامین اقلام مورد نیاز خود باشند.

گزارش روزنامه گاردین از افزایش دزدی از مغازه‌ها در انگلیس

Read More