ادارات البرز با ۵۰ درصد ظرفیت دایر است/ مدارس غیرحضوری است

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: با توجه به برودت هوا و کاهش محسوس دما و شرایط اضطراری بوجود آمده و همچنین به منظور جلوگیری از افت فشار گاز و رعایت حال عموم هموطنان عزیز، ادارات و دستگاه‌های اجرایی دولتی استان البرز، روز یکشنبه ۲۵ دی با حضور ۵۰ درصد از کارمندان دایر است و مابقی کارمندان نیز دورکار خواهند بود.

ادارات البرز با ۵۰ درصد ظرفیت دایر است/ مدارس غیرحضوری است

Read More