کوتاه از مناطق پایتخت| از برگزاری دوره حمایت روانی از مصدومین تا نصب نقاشی‌های کودکان در ایستگاه‌های اتوبوس

شهردار منطقه ۹ از برگزاری دوره تخصصی اصول و مهارتهای لازم در خصوص حمایت‌های روانی به مصدومین حوادث غیرمترقبه به اعضای دوام محلات خبر داد.

کوتاه از مناطق پایتخت|  از برگزاری دوره حمایت روانی از مصدومین تا نصب نقاشی‌های  کودکان در ایستگاه‌های اتوبوس

Read More