آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی دانشجویان تدوین شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از تدوین آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی در این معاونت خبر داد و گفت: این آیین‌نامه به زودی ابلاغ خواهد شد، زیرا عقیده داریم تقویت مسئولیت اجتماعی یکی از اصولی‌ترین کارها در سطح دانشگاه‌ها است.

آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی دانشجویان تدوین شد

Read More

رسانه‌های برتر حوزه آموزش عالی معرفی می‌شوند

معاون روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری جشنواره رسانه‌های برتر حوزه آموزش عالی با عنوان دریچه عتف و همزمان با برگزاری جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در سال جاری خبر داد.

رسانه‌های برتر حوزه آموزش عالی معرفی می‌شوند

Read More